|
  Vyhľadávanie   |   ITEBIO   |   English   |   SPU   |   UIS   |  
Ilustračné foto

Slovenská poľnohospodárska knižnica
pri SPU v Nitre

 
Spýtajte sa knižnice
NAŠE    TIPY   /   INFO

Som tu prvý raz...

K výpožičným službám

W(LAN) SlPK

Zamestnanci/kontakty

Služby/kontakty

Ako citovať (STN ISO 690)

Normy vo fonde SlPK (PDF)

Novinky Vydavateľstva SPU

SlPK fotoobjektívom

Napíšte nám
Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov zamestnancov SPU v Nitre
OTVÁRACIE  HODINY

Štúrova 51 
Pondelok8:00–18:00
Utorok8:00–18:00
Streda8:00–19:00
Štvrtok8:00–18:00
Piatok8:00–17:00
Prázdniny8.30 – 15.30
(1. júl –31. august)
---
---
Tr. A. HlinkuAreál SPU
Pondelok   –Štvrtok
 8:00–17:00
Piatok8:00–15:30
Skúškové o.8:00–15:30
K otváracím hodinám: Letný semester znamená zmenu otváracích hodín v stredu. Každú stredu od 11.2.2015 do 3.5. 2015 bude hlavná budova knižnice otvorená do 19:00 h. Služby budú poskytované takmer v plnom rozsahu, len žiadanky vystavené v stredu po 17:45 h budú vybavené až v nasledujúci deň, t.j. vo štvrtok.
INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV

Online katalóg knižniceBibliografická databáza SlPKOnline katalóg
Online registrácia čitateľa
Výpožičky

Zoznam objednaných titulov periodík r. 2015 (PDF, 163 kB)
Vzdialený prístup k informačným zdrojom SlPK - TuKAN

Predaj vyradenej a zastaranej literatúry
Adresár poľnohospodárskych knižníc v SR (PDF, 64 kB))

Nájdete nás
INFORMÁCIE PRE ZAMESTNANCOV SPU

Registrácia publikačnej činnosti online (EPCA online)   Bližšie informácie
Výstupy publikačnej činnosti (EPCA)   [Pomoc -- Autor]   [Pomoc -- Pracovisko]

Prehľady ohlasov (citácií) zamestnancov SPU - objednávka
Prehľady publikačnej činnosti zamestnancov SPU - objednávka
Bibliografická databáza SlPK -- Výber v rámci ponuky "Zdroje"
Čiastkové knižnice SlPK
Agenda DOI na SPU v Nitre — Koordinátor: SlPK pri SPU v Nitre. Kontakt: doi@uniag.sk

Logo CrossRef
Projekt NISPEZ II. -- Národný informačný systém podpory výskumu a vývoja na Slovensku
EIZ sprístupňované v rámci projektu NISPEZ sú financované Európskym fondom regionálneho rozvoja z Operačného programu Výskum a vývoj a ich využívanie je určené výhradne pre vedecko-výskumnú komunitu na Slovensku.

Digitálna knižnica SlPK
TuKAN - Vzdialený prístup do siete
ivko - Informačné vzdelávanie v kockeivko

informačné
vzdelávanie
v kocke
RÝCHLE  LINKY

* Skúšobné prístupy

* Portál scientia.sk
* Portál e-časopisov SlPK
* Naviga

*
Knovel Library
* Web of Science
* Current Contents Connect
* Journal Citation Reports
* Scopus
* ScienceDirect
* SciFinder
* EBSCO databázy
* SpringerLINK
* Wiley Online Library
* ProQuest Central
* Business and Economics
* Gale Military and Intellig.
* MANUÁLY K DATABÁZAM

* THOMSON Reuters
* Versita Open
* SCImago Rank
* Elektronická knižnica časopisov (EZB)

* Zelená správa
* Online potravinová databáza
* Botanická nomenklatúra

* Vedecké časopisy SPU
* Open Access Journals
* Agriculture
  Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, Štúrova 51, 949 59 Nitra
Tel./fax: 037-6415 030
Posledná aktualizácia: 2015-02-16