|
  Vyhľadávanie   |   ITEBIO   |   English   |   SPU   |   UIS   |   slpk.uniag  
Ilustračné foto

Slovenská poľnohospodárska knižnica
pri SPU v Nitre

 
Spýtajte sa knižnice
NAŠE    TIPY   /   INFO

Som tu prvý raz...

K výpožičným službám

W(LAN) SlPK

Zamestnanci/kontakty

Služby/kontakty

Ako citovať (STN ISO 690)

Normy vo fonde SlPK (PDF)

SlPK fotoobjektívom

slpk@uniag.sk
Evidencia publikačnej činnosti a ohlasov zamestnancov SPU v Nitre
OTVÁRACIE  HODINY

Štúrova 51 
Pondelok8:00–18:00
Utorok8:00–18:00
Streda8:00–18:00
Štvrtok8:00–18:00
Piatok8:00–17:00
Prázdniny8.00 – 15.30
(1. júl –31. august)
---
---
Tr. A. HlinkuAreál SPU
Pondelok   –Štvrtok
 8:00–17:00
Piatok8:00–15:30
Skúškové o.8:00–15:30
VYHĽADÁVANIE
´
Online katalóg knižnice Bibliografická databáza SlPK Summon Discovery

Rozšírené vyhľadávanie

Info

INFORMÁCIE PRE POUŽÍVATEĽOV

Online katalóg
Online registrácia čitateľa
Výpožičky/Prihlásenie do konta

Zoznam objednaných titulov periodík r. 2015 (PDF, 163 kB)
Vzdialený prístup k informačným zdrojom SlPK - TuKAN

Predaj vyradenej a zastaranej literatúry
Adresár poľnohospodárskych knižníc v SR (PDF, 64 kB)

Nájdete nás
INFORMÁCIE PRE ZAMESTNANCOV SPU

Registrácia publikačnej činnosti online (EPCA online)   Bližšie informácie
Výstupy publikačnej činnosti (EPCA)   [Pomoc -- Autor]   [Pomoc -- Pracovisko]

Prehľady ohlasov (citácií) zamestnancov SPU - objednávka
Prehľady publikačnej činnosti zamestnancov SPU - objednávka
Bibliografická databáza SlPK -- Výber v rámci ponuky "Zdroje"
Čiastkové knižnice SlPK
Agenda DOI na SPU v Nitre — Koordinátor: SlPK pri SPU v Nitre. Kontakt: doi@uniag.sk

Logo CrossRef
Digitálna knižnica SlPK
TuKAN - Vzdialený prístup do siete
ivko - Informačné vzdelávanie v kockeivko

informačné
vzdelávanie
v kocke
RÝCHLE  LINKY

POZOR!
Predátorské časopisy!


* Portál e-časopisov SlPK
* Naviga

* Knovel Library
* Web of Science
* Current Contents Connect
* Journal Citation Reports
* Scopus
* ScienceDirect
* SciFinder
* EBSCO InfoServices
* SpringerLink
* Wiley Online Library
* ProQuest Platform
* ebrary Books
* Gale Military and Intellig.
* MANUÁLY K DATABÁZAM

* THOMSON Reuters
* De Gruyter Online
* SCImago Rank
* Elektronická knižnica časopisov (EZB)

* Zelená správa
* Online potravinová databáza
* Botanická nomenklatúra

* Vedecké časopisy SPU
* Open Access Journals
* Agriculture
  Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, Štúrova 51, 949 59 Nitra
Tel./fax: +421-37-6415 030
Posledná aktualizácia: 2015-11-19