|
  Vyhľadávanie   |   ITEBIO   |   English   |   SPU   |   UIS   |   slpk.uniag  
Ilustračné foto

Slovenská poľnohospodárska knižnica
pri SPU v Nitre

 
Digitálna knižnica SlPK
ivko - Informačné vzdelávanie v kockeivko

informačné
vzdelávanie
v kocke
NAŠE    TIPY   /   INFO

W(LAN) SlPK

Ako citovať (STN ISO 690)

slpk@uniag.sk
OTVÁRACIE  HODINY

nájdete na

webových stránkach knižnice:

www.slpk.uniag.sk

Webové stránky knižnice nájdete na:
http://www.slpk.uniag.sk/...

Royal Society of Chemistry :: Licencované aj voľne dostupné zdroje
Časovo limitované aj neobmedzené možnosti vyhľadávania v zdrojoch spoločnosti RSC. Bližšie informácie a kontakt
VYHĽADÁVANIE
´
Online katalóg knižnice Bibliografická databáza SlPKOnline katalóg
Online registrácia čitateľa
Výpožičky/Prihlásenie do konta

Zoznam objednaných titulov periodík r. 2016 (PDF, 163 kB)
Agenda DOI na SPU v Nitre — Koordinátor: SlPK pri SPU v Nitre. Kontakt: doi@uniag.sk

Logo CrossRef
TuKAN - Vzdialený prístup do siete
RÝCHLE  LINKY

* Naviga
* Knovel Library
* Web of Science
* Current Contents Connect
* Journal Citation Reports
* Scopus
* ScienceDirect
* SciFinder
* EBSCO InfoServices
* SpringerLink
* Wiley Online Library
* ProQuest Platform
* ebrary Books
* MANUÁLY K DATABÁZAM

* THOMSON Reuters
* De Gruyter Online
* SCImago Rank

* Zelená správa
* Online potravinová databáza
* Botanická nomenklatúra

* Vedecké časopisy SPU
* Open Access Journals
  Slovenská poľnohospodárska knižnica pri SPU v Nitre, Štúrova 51, 949 59 Nitra
Tel./fax: +421-37-6415 030
Posledná aktualizácia: 2016-05-30