Ospravedlňujeme sa, ale pôvodne publikovaná verzia dokumentov/webových stránok nie je z dôvodu fatálneho zlyhania systému k dispozícii.
Články publikované v časopise (plný text jedného čísla = 1 PDF súbor) od r. 2008 do r. 2012 sú aktuálne dostupné nižšie v upravenej podobe.

2012(9)

1/2012 — Články (28,6 MB) | Obsah
2/2012 — Články (8 MB) | Obsah
Special Issue — Articles (27,9 MB) | Contents

2011(8)

1/2011 — Články (29,9 MB) | Obsah
2/2011 — Články (26,6MB) | Obsah

2010(7)

1/2010 — Články (24,5 MB) | Obsah
2/2010 — Články (25,4 MB) | Obsah

2009(6)

1/2009 — Články (26,4 MB) | Obsah
2/2009 — Články (24 MB) | Obsah

2008(5)

1/2008 — Články (23,5 MB) | Obsah
2/2008 — Články (27,2 MB) | Obsah