Acta fytotechnica et zootechnica, 2010(13), 1

Zuzana KŇAŽICKÁ, Eva TVRDÁ, Annamária KERTI, Jozef BULLA, Peter MASSÁNYI, Norbert LUKÁČ
Vplyv energetických zložiek kultivačných médií na pohybové parametre bovinných spermií v podmienkach in vitro
Influence of energy components to culture media on the bovine sperm motility parameters in vitro
Strany/Pages: 1–6   |   Plný text/Fulltext (PDF/5.4 MB)
Lukáš ZITA
Užitkovost a jatečná hodnota brojlerových králíků v závslosti na přídavku Akomedu R® a době odstavu
The performance and dressing value of broiler rabbits in relarion to Akomed R® and weaning age
Strany/Pages: 7–9   |   Plný text/Fulltext (PDF/2.7 MB)
Lucie ŠVÁBOVÁ, Ladislav MÁCHAL, Libor SEVERA, Marie VÁGENKNECHTOVÁ, Peter STRAPÁK
Dynamika výskytu patologicky změněných spermií ve vztahu k ukazovatelům kvality ejakulátu a vybraným biochemickým ukazovatelům krve u kohoutů kura domácího
The dynamics of occurence of spermatozoa with pathological changes in relation to quality parameters of ejaculate and to selected biochemical parameters of blood in cockerel of domestic fowl
Strany/Pages: 10–14   |   Plný text/Fulltext (PDF/4.7 MB)
Alžbeta BATOVSKÁ, Katarína HRUBÍKOVÁ, Milan BEŽO, Slavomíra MASNICOVÁ, Jana ŽIAROVSKÁ
Analýza DNA polymorfizmu vybraných línií kukurice siatej (Zea mays L.) pomocou PCR-ISSR markérov
DNA polymorphism analysis of tested maize lines (Zea mays L.) by PCR-ISSR markers
Strany/Pages: 15–18   |   Plný text/Fulltext (PDF/3.6 MB)
Oľga KRACÍKOVÁ, Vladimíra CZERNEKOVÁ, Soňa MELČOVÁ, Tomáš KOTT, Ivan MAJZLÍK, Zuzana ČAPKOVÁ, Lea ANDREJSOVÁ
Analýza mitochondriální DNA u genové rezervy starokladrubského koně
Mitochondrial DNA analysis of the gene reserve of the Old Kladruber horse
Strany/Pages: 19–23   |   Plný text/Fulltext (PDF/3.67 MB)
Lenka MARŠÁLKOVÁ, Radoslav ŽIDEK, Jaroslav POKORÁDI
Geneticko-štatistická analýza zakladateľských línií v populácií jeleňovitých
Genetic and statistical analysis of founder lines in red deer population
Strany/Pages: 24–28   |   Plný text/Fulltext (PDF/3.3 MB)