Acta fytotechnica et zootechnica, 2011(14), 1

Mária CHRENKOVÁ, Ľubica CHRASTINOVÁ, Andrea LAUKOVÁ, Mária POLÁČIKOVÁ, Zuzana FORMELOVÁ, Iveta PLACHÁ, Renáta SZABÓOVÁ, Ľubomír ONDRUŠKA, Vladimír PARKÁNYI, Viola STROMPFOVÁ
Použitie geneticky modifikovanej kukurice v diétach králikov
The use of genetically modofied maize in rabbits diets
Strany/Pages: 1–5   |   Plný text/Fulltext (PDF/4.2 MB)
Jovan CRNOBARAC, Branko MARINKOVIĆ, Goran JAĆIMOVIĆ, Dragana LATKOVIĆ, Jasmina BALIJAGIĆ
Vplyv odrody a hustoty porastu na úrodotvorné prvky a úrodu nechtíka lekárskeho
The effect of cultivar and stand density on yield components and yield of pot marigold
Strany/Pages: 6–8   |   Plný text/Fulltext (PDF/2.7 MB)
Gabriela RŮŽIČKOVÁ, Jitka FOJTOVÁ, Markéta SOUČKOVÁ
Výnos a kvalita oleje plodů ostropestřce mariánského [Silybum marianum (L.) Gaertn.] z pohledu prostředí a genotypu - pilotní studie
The yield and quality of milk thistle [Silybum marianum (L.) Gaertn.] seed oil from the perspective of environment and genotype - a pilot study
Strany/Pages: 9–12   |   Plný text/Fulltext (PDF/3.6 MB)
Yoana KISELOVA, Diana IVANOVA, Antoaneta TRENDAFILOVÁ, Stefka MARINOVA, Yanka ZAPRYANOVA, Milka TODOROVA
Antioxidačná aktivita a celkový obsah frakcií fenolov vo vybraných liečivých rastlinách Bulharska
Antioxidant activity and total phenolic content of fractions from selected Bulgarian medicinal plants
Strany/Pages: 13–16   |   Plný text/Fulltext (PDF/2.7 MB)
Ivan ČERNÝ, Alexandra VEVERKOVÁ, Vladimír PAČUTA, Marek KOVÁR
Tvorba úrody slnečnice ročnej vplyvom teplotných a vlhkostných podmienok pestovateľskej lokality
The yield formation of sunflower influenced by temperature and moisture conditions of experimental field
Strany/Pages: 17–21   |   Plný text/Fulltext (PDF/3.9 MB)
Radovan KASARDA, Peter CHUDEJ
Zhodnotenie utvárania kraniologických mier a parožia srnčích trofejí v poľovnej oblasti Tribeč
Analysis of craniometrical and antler development of Capreolus c. capreolus from hunting region Tribec
Strany/Pages: 22–26   |   Plný text/Fulltext (PDF/4.2 MB)
Vladimír ŠIMANSKÝ
Vplyv obrábania pôdy a zapracovávania pozberových zvyškov na pôdnu štruktúru hnedozeme
Soil structure of haplic luvisol as influenced by tillage and the ploughing of crop residues
Strany/Pages: 27–28   |   Plný text/Fulltext (PDF/2.8 MB)