Acta fytotechnica et zootechnica, 2009(12), 2

Juliana MOLNÁROVÁ, Jozef ŽEMBERY, Ladislav ILLÉŠ
Analýza vybraných pestovateľských faktorov vo vzťahu k produkcii zrna jačmeňa siateho jarného
Analysis of selected production factors in relation to grain yield of spring barley
Strany/Pages: 29–31   |   Plný text/Fulltext
Ján GAŽO, Marián MIKO, Peter KRIVOŠ
Vplyv termínu zberu hľuzovky letnej (Tuber aestivum Vitt.) v podmienkach Slovenska na ornamentáciu spór
Date collection influence on spore ornamentation of burgundy truffle (Tuber aestivum Vitt.) in Slovakia
Strany/Pages: 32–34   |   Plný text/Fulltext
Milan ŠIMKO, Daniel BÍRO, Miroslav JURÁČEK, Branislav GÁLIK, Jaroslava MICHÁLKOVÁ, Pavel PETRÁNEK
Vplyv mechanickej úpravy jadrových krmív na stráviteľnosť živín u oviec
Influence of mechanical processing of grains on digestibility of nutrients in sheep
Strany/Pages: 35–38   |   Plný text/Fulltext
Peter HAŠČÍK, Václav KULÍŠEK, Miroslava KAČÁNIOVÁ, Juraj ČUBOŇ, Jozef GAŠPARÍK
Analýza nutričného zloženia (musculus pectoralis major) divých a domácich kačíc ako vhodného zdroja bielkovín vo výžive človeka
Nutritional composition analysis of the (musculus pectoralis major) wild and domestic ducks as a suitable protein source in human nutrition
Strany/Pages: 39–41   |   Plný text/Fulltext
Jozef BUJKO, Jozef PJONTEK
Medzistádové rozdiely v genetickom trende slovenského strakatého plemena
The differences between herds in genetic trends of the Slovak spotted breed
Strany/Pages: 42–46   |   Plný text/Fulltext
Norbert BRITAŇÁK, Ľubomír HANZES, Iveta ILAVSKÁ
Posúdenie vplyvu zrážok a rôznej frekvencie kosieb na koncentráciu fosforu v trávnej fytomase
Impact of precipitation and frequency of cuts on phosphorus content in herbage
Strany/Pages: 47–52   |   Plný text/Fulltext
Jana PORHAJAŠOVÁ, Jana URMINSKÁ, Jaroslav NOSKOVIČ, Peter ONDRIŠÍK, Zbyšek ŠUSTEK
Biodiverzita epigeických skupín Prírodnej rezervácie "Alúvium Žitavy"
Biodiversity of the epigeic groups in the nature reserve of "Alúvium Žitavy"
Strany/Pages: 52–56   |   Plný text/Fulltext