Acta fytotechnica et zootechnica, 2010(13), 2

Jaroslav ŠTEVO, Ľudovít CAGÁŇ
Vplyv zaplavenia na životaschopnosť vajíčok kukuričiara koreňového (Diabrotica virgifera virgifera)
Influence of flooding to the viability of the Western corn rootworm (Diabrotica virgifera virgifera) eggs
Strany/Pages: 29–32   |   Plný text/Fulltext (PDF/3.9 MB)
Zuzana RIECKA, Juraj CANDRÁK
Vplyv genomických dát na odhad plemenných hodnôt v Slovenskej republike
The influence of the genomic data on the breeding values estimation in the Slovak Republic
Strany/Pages: 33–35   |   Plný text/Fulltext (PDF/2.9 MB)
Miroslav JURÁČEK, Daniel BÍRO, Milan ŠIMKO, Branislav GÁLIK, Michal ROLINEC, Peter ŠEVĆÍK, Maroš KURUC
Energetická hodnota siláží vlhkého miaganého zrna kukurice
Energy value of high moisture crimped corn silages
Strany/Pages: 36–39   |   Plný text/Fulltext (PDF/3.1 MB)
Radovan KASARDA, Ondrej KADLEČÍK, Eva HAZUCHOVÁ, Anna TRAKOVICKÁ, Martina MILUCHOVÁ
Vplyv systémov pripárovania a intenzity selekcie na zmeny inbrídingu v pinzgauskej populácii
The influence of mating system and selection intensity on inbreeding changes in Pinzgau breed population
Strany/Pages: 40–44   |   Plný text/Fulltext (PDF/4.3 MB)
Miroslav HABÁN, Marta HABÁNOVÁ, Štefánia VAVERKOVÁ, Mária UPOHLAVOVÁ
Hodnotenie úrodotvorného potenciálu vybraných odrôd nechtíka lekárskeho (Calendula officinalis L.) v teplej agroklimatickej makrooblasti
The evaluation of yield potential of selected varieties of pot marigold (Calendula officinalis L.) in warm agroclimatic macroregion
Strany/Pages: 44–48   |   Plný text/Fulltext (PDF/4.4 MB)
Jana ŽIAROVSKÁ, Katarína RAŽNÁ, Milan BEŽO, Slavomíra SENKOVÁ
Genomická analýza a identifikácia retrotransponózu Cassandra v kolekcii genetických zdrojov ľanu siateho
Genomic analysis and identification of Cassandra retrotransposon in germplasm collection of flax
Strany/Pages: 49–54   |   Plný text/Fulltext (PDF/5.4 MB)
Stela JENDRIŠÁKOVÁ
Stanovenie skutočne stráviteľných dusíkatých látok v tenkom čreve metódou NIRS v krmive pre prežúvavce
Determination of protein digestible in intestine by NIRS-method in forages for ruminants
Strany/Pages: 54–56   |   Plný text/Fulltext (PDF/2.9 MB)