Acta fytotechnica et zootechnica, 2009(12), 3

Beáta MEĽUCHOVÁ, Jaroslav BLAŠKO, Róbert KUBINEC, Renáta GÓROVÁ, Milan MICHALEC, Vladimíra VARGOVÁ, Zuzana KOVÁČIKOVÁ, Milan MARGETÍN, Ladislav SOJÁK
Vplyv floristického zloženia pasienkového porastu na kvalitu ovčieho mlieka
Influence of floristic grazing cover on sheep milk quality
Strany/Pages: 57–64   |   Plný text/Fulltext (PDF/7,6 MB)
Slávka BAČOVÁ, Ján JANČOVIČ, Ľuboš VOZÁR
Zmeny floristickej skladby pri rôznom manažmente využívania trávneho porastu
Changes ofbotanical composition at the different management of grassland utilization
Strany/Pages: 65–68   |   Plný text/Fulltext (PDF/3,5 MB)
Lucia OLEXIKOVÁ, Elena KUBOVIČOVÁ, Alexander V. MAKAREVIČ, Miroslava POPELKOVÁ, Juraj PIVKO
Vplyv systému kultivácie na úspešnosť produkcie bovinných embryí in vitro
The influence of culture system on the success of bovine embryo production in vitro
Strany/Pages: 68–71   |   Plný text/Fulltext (PDF/4,1 MB)
Otakar ROP, František BUŇKA, Pavel VALÁŠEK, Daniela KRAMÁŘOVÁ
Vplyv dusíkatého hnojení na obsah škrobu a aminokyselinové složení bramborových hlíz
The influence of nitrogen fertilization on starch content and amino-acid composition of very early-harvested potato tubers
Strany/Pages: 72–75   |   Plný text/Fulltext (PDF/3,8 MB)
Elena HUNKOVÁ, Marek ŽIVČÁK, Marián BRESTIČ, Ľubica MALOVCOVÁ
Vzťah indexu listovej pokryvnosti k produkčnému potenciálu genotypov kapusty repkovej pravej, forma ozimná (Brassica napus subsp. napus)
The leaf area index relation to production potential of winter oilseed rape genotypes (Brassica napus subsp. napus)
Strany/Pages: 76–80   |   Plný text/Fulltext (PDF/4,5 MB)
Oľga DARNADIOVÁ, Ondrej DEBRECÉNI
Adaptácia plemena charolais na chovateľské podmienky Slovenska
Charolais beef breed cattle adaptation to breeding conditions in Slovakia
Strany/Pages: 81–84   |   Plný text/Fulltext (PDF/3,4 MB)