Acta fytotechnica et zootechnica, 2010(13), 3

Branislav GÁLIK, Daniel BÍRO, Miroslav JURÁČEK, Milan ŠIMKO, Jaroslava MICHÁLKOVÁ
Porovnanie energetickej hodnoty siláží vlhkého zrna kukurice stanovenej rozdielnymi metódami
Comparison of the energy contents of high moisture corn silages obtained by various methods
Strany/Pages: 57–59   |   Plný text/Fulltext
Katarína RAŽNÁ, Jana ŽIAROVSKÁ, Milan BEŽO, Slavomíra SENKOVÁ
Zmeny nestabilných pozícií genetických zdrojov ľanu siateho v stresových podmienkach
The changes of unstable genome positions in flax germplasm under the stress conditions
Strany/Pages: 60–64   |   Plný text/Fulltext
Daniel BÍRO, Branislav GÁLIK, Milan ŠIMKO, Miroslav JURÁČEK, Michal ROLINEC, Peter ŠEVČÍK, Maroš KURUC
Porovnanie energetickej hodnoty zŕn obilnín stanovenej rozdielnymi metódami
Comparosin od cereal grain energy value detected by different methods
Strany/Pages: 64–66   |   Plný text/Fulltext
Marián BRESTIČ, Katarína OLŠOVSKÁ, Jana PIVKOVÁ
Bioindikácia termotolerancie fotosyntetického aparátu pšenice ozimnej (Triticum aestivum L.)
Bioindication of thermotolerance of winter wheat (Triticum aestivum L.) photosynthetic apparatus
Strany/Pages: 67–71   |   Plný text/Fulltext
Jaroslav ANDREJI, Ivan STRÁŇAI, Petr DVOŘÁK
Vek a rast slnečnice pestrej (Lepomis gibbosus L.) v ramenách Váhu pri Šali
Age and growth of pumpkinseed (Lepomis gibbosus L.) in the arms of the river Váh near Šala town
Strany/Pages: 72–75   |   Plný text/Fulltext
Miroslav JURÁČEK, Daniel BÍRO, Milan ŠIMKO, Branislav GÁLIK, Michal ROLINEC, Erika GYÖNGYOVÁ
Energetická hodnota siláží pre bioenergetické využitie
Silage energy value for bioenergy utilization
Strany/Pages: 76–78   |   Plný text/Fulltext
Martina MILUCHOVÁ, Anna TRAKOVICKÁ, Ondrej KADLEČÍK, Radovan KASARDA, Eva HAZUCHOVÁ
HRM analýza beta-laktoglobulínového génu slovenského pinzgauského plemena
HRM analysis of beta-lactoglobuline gene in Slovak pinzgau breed
Strany/Pages: 79–82   |   Plný text/Fulltext
Erika HORNIAKOVÁ, Edina RUZSÍKOVÁ, Kamaran A. ABAS
Využitie netradičných aditív vo výžive brojlerových kurčiat a ich vplyv na nutričnú hodnotu mäsa
The use of non-traditional additives in broiler chickens nutrition and their effect on the nutrition value of meat
Strany/Pages: 82–84   |   Plný text/Fulltext