Acta fytotechnica et zootechnica, 2009(12), 4

Peter KOVÁČIK, Martina GALLIKOVÁ
Stanovenie obsahov NAN v mokrej a suchej vzorke pôdy a ich vzťah k úrode slnečnice ročnej
Determination of NAN contents in wet and dry soil samples and their relation to yield of sunflowers
Strany/Pages: 85–90   |   Plný text/Fulltext (PDF/4,9 MB)
Norbert GÁBORČÍK, Ján TOMAŠKIN
Akumulácia a tvorba koreňovej hmoty trvalého trávneho porastu
Accumulation and increment of root mass of natural grassland
Strany/Pages: 91–96   |   Plný text/Fulltext (PDF/5,4 MB)
Jozef PJONTEK, Ondrej KADLEČÍK, Emil KOVALČÍK, Radovan KASARDA
Odhad intenzity inbrídingu z rodokmeňových informácií rôznej kompletnosti
Estimation of inbreeding intenzity from different quality of pedigree information
Strany/Pages: 97–99   |   Plný text/Fulltext (PDF/2,6 MB)
Tomáš VÁRADY, Pavol SLAMKA, Zdenko TOKÁR
Účinky polymérom obalovaného hnojiva na tvorbu biomasy a úrodu plodov jahody obyčajnej (Fragaria vesca, L.)
The effects of polymer-coated fertilizer on the biomass formation and fruit yield of strawberry (Fragaria vesca, L.)
Strany/Pages: 100–104   |   Plný text/Fulltext (PDF/4,3)
Peter KOVÁR, Helena GREGOROVÁ
Vývoj botanického zloženia trávnika v prvých rokoch pestovania v podmienkach nízkych vstupov
The development of turf botanical composition in the first years of cultivation under low input conditions
Strany/Pages: 104–108   |   Plný text/Fulltext (PDF/3,9 MB)
Jana URMINSKÁ, Jana PORHAJAŠOVÁ, Peter ONDRIŠÍK
Ťažké kovy v sedimentoch vodného toku Čaradický potok
Heavy metals in streamsediments of the Čaradice Potok
Strany/Pages: 109–112   |   Plný text/Fulltext (PDF/3,6 MB)