Acta oeconomica et informatica, 2009(12), 1

Peter SERENČÉŠ, Marián TÓTH, Zuzana ČIERNA
Dotácie v poľnohospodárstve a ich vplyv na výsledok hospodárenia poľnohospodárskych podnikov na Slovensku
Subsidies in agriculture and their influence on profitability of Slovak agricultural enterprises
Strany/Pages: 1–5   |   Plný text/Fulltext (PDF/3.9 MB)
Viktor PORHAJAŠ, Peter BIELIK, Izabela ADAMIČKOVÁ
Produkčné schopnosti slovenského ovocinárstva v podmienkach trhovej ekonomiky
Production potential of Slovak fruit sector
Strany/Pages: 5–10   |   Plný text/Fulltext (PDF/4.3 MB)
Milan KUČERA, Anton REPOVSKÝ, Milan FIĽA
Analýza bezpečnosti informačných systémov - súčasný stav v podmienkach agrorezortu na Slovensku
Analysis if information systems security - actual situation in conditions of agrosector in Slovakia
Strany/Pages: 11–14   |   Plný text/Fulltext (PDF/4.3 MB)
Beatrix BALOGHOVÁ, Žofia HACHEROVÁ
Determinanty majetkovej a kapitálovej štruktúry podnikov agrorezortu
Determinants of property and financial structure in enterprises of agricultural sector
Strany/Pages: 15–19   |   Plný text/Fulltext (PDF/4.6 MB)
Mariusz MACIEJCZAK
Implementácia "triple helix" modelu vývoja bioekonomiky založenej na poľnohospodárstve (na príklade aplikácie GMO|
Implementation of triple helix model for development of the agriculture-based bioeconomy on the example of GMO applications
Strany/Pages: 19–22   |   Plný text/Fulltext (PDF/3.9 MB)
Tatiana YAVORSKA
Ekonomická analýza aktivít malých podnikov v agrárnej produkcii
Economic analysis of small business activities in agrarian production
Strany/Pages: 23–26   |   Plný text/Fulltext (PDF/4.2 MB)