Acta oeconomica et informatica, 2009(12), 2

Luboš SMUTKA, Miroslav SVATOŠ
Vývoj a postavení agrárního zahraničního obchodu zemí "Visegrádske čtyřky"
Development and position of agrarian foreign trade of the "Visegrad Four" countries
Strany/Pages: 29–40   |   Plný text/Fulltext (PDF/11.6 MB)

 

Mária ŠAJBIDOROVÁ, Zuzana ŠAJBIDOROVÁ, Jozef LUŠŇÁK
Vnímanie rozdielov medzi domácim a dovozovým ovocím mierneho pásma spotrebiteľmi na Slovensku: prípadová štúdia z nitrianskeho regiónu
Slovak comsumer's perception of differences between home made and imported soft climate fruit: case study from the Nitra region
Strany/Pages: 40–44   |   Plný text/Fulltext (PDF/4.4 MB)

 

Veronika GAŠPARÍKOVÁ, Ľudmila NAGYOVÁ
Interkultúrna spolupráca v medzinárodne činných podnikoch
Intercultural co-operation in international operating companies
Strany/Pages: 45–50   |   Plný text/Fulltext (PDF/4.3 MB)

 

Martina MINÁROVÁ, Zuzana KAPSDORFEROVÁ
Znalosť systému Balanced Scorecard v strategickom riadení podnikov na Slovensku
Balanced Scorecard system in strategic management of Slovak enterprises
Strany/Pages: 50–54   |   Plný text/Fulltext (PDF/4.9 MB)

 

Ladislav MURA
Internacionalizácia podnikania malých a stredných podnikov
Business internationalization of small and middle companies
Strany/Pages: 55–57   |   Plný text/Fulltext (PDF/1.8 MB)