Ako sa brániť nekorektným praktikám niektorých vydavateľov vedeckých časopisov :: Predátorské časopisy

 

Predátorské časopisy

Označenie predátorské časopisy (predátorskí vydavatelia) je relatívne nový pojem označujúci vedecké časopisy (vydavateľov), ktoré zavádzajú autorov a publikujú ich vedecké články výlučne s cieľom finančného zisku. Stručne ich možno charakterizovať nasledovne:

 

Ako sa brániť nekorektným praktikám predátorských vydavateľov — Odporúčania