Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-1968-4 :: Cover

Title: Medzinárodné vedecké dni 2018. Smerom k produktívnemu a udržateľnému svetovému poľnohospodárstvu a potravinovým zdrojom. Zborník príspevkov

Editors: Elena Horská, Zuzana Kapsdorferová, Marcela Hallová

Document Type: Zborník príspevkov/Scientific papers

ISBN: 978-80-552-1968-4

DOI: https://doi.org/10.15414/2019.9788055219684

Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

PY, pages: 2019, 89 s.

Published on-line: 2019-04-04

Language: eng

Abstrakt/Abstract: Zborník vedeckých príspevkov na témy: Možnosti a prekážky udržateľného spôsobu podnikania v poľnohospodárskej prvovýrobe, Študenti so špecifickými študijnými potrebami vo výučbe na vysokej škole, Slovenské, anglické, nemecké a ruské skratky medzinárodných organizácií a inštitúcií, Informačný úľ, Produkčný a ekonomický potenciál údolných lúk v low – input systéme obhospodarovania, Informačné systémy v poľnohospodárskych podnikoch z pohľadu poskytovania účtovných informácií, Ekonomika výroby kvasenej kapusty, Vývoj trhu s bravčovým mäsom v SR a Implementácia prístupu LEADER, dodržiavanie základných znakov LEADER v podmienkach PRV SR 2007-2013.

Kľúčové slová/Keywords: udržateľné poľnohospodársvo, terciárna edukácia, trh s poľnohospodárskymi komoditami

Rights:Open Access :: Creative Commons BY 4.0 International Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licence.

Valid HTML 4.01 Transitional