Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2013-0 :: Cover

Názov/Title: Arboristický štandard. 3: Hodnotenie stavu stromov [Arboricultural standard. 3: Trees condition assessment]

Typ dokumentu/Document Type: Metodická príručka/Methodological Manual

ISBN: 978-80-552-2013-0

DOI: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220130

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/Slovak University of Agriculture in Nitra

Rok, strany/PY, pages: 2019, 55 p.

Publikované online/Published on-line: 2019-09-06

Jazyk/Language: slo

Popis: Štandard „Hodnotenie stavu stromov“ definuje parametre a postupy hodnotenia stavu stromov rastúcich mimo lesa.

Description: The "Tree Condition Assessment" standard defines the parameters and procedures for assessing the condition of trees growing outside the forest.

Kľúčové slová/Keywords: arboristické štandardy, kontrola stromov, metódy hodnotenia, opatrenia, prístrojové metódy, riziko, spoločenská hodnota drevín, stabilita stromov, stromy, zdravotný stav stromov; arboricultural standards, tree inventory, inspection of trees, assessment methods, assessment instruments, instructions, risk, social value of woody plants, tree stability, tree health

Práva/Rights: Autorský zákon (SR), CC licencia/Act on copyright and rights related to copyright (Copyright Act) as amended (consolidated version), Slovak Republic; Creative Commons Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence

Valid HTML 4.01 Transitional