Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK    |    Späť na zborník/Back to proceedings

 

Autor(i)/Author(s): Petra Borotová, Miroslava Požgajová

Názov/Title: Toxicita hliníka a jeho vplyvy na bunkový cyklus

Zdrojový dokument/Source: Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019

Typ dokumentu/Document Type: Scientific paper

ISBN: 978-80-552-2053-6

DOI: https://doi.org/10.15414/2019.978805520536.p3

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok, strany/PY, pages: 2019, 19-24

Publikované online/Published on-line: 2019-10-18

Jazyk/Language: slo

Abstrakt/Abstract: Hliník sa vo forme zlúčenín bežne vyskytuje v prírode, vo vode, v pôdach aj v potravinách. V neutrálnom pH je takmer nerozpustný, ale v mierne kyslom prostredí sa uvoľňuje vo forme hliníkových iónov Al3+. Táto forma hliníka môže nepriaznivo vplývať na metabolizmus mikroorganizmov, rastlín aj živočíchov. Expozícia hliníkom je bežnou súčasťou života, ale jeho prestup do krvného obehu je pomerne nízky. Po absorpcii sa však hliník môže dostať do orgánov celého tela. Jeho nadmerná expozícia spôsobuje kumuláciu v rôznych tkanivách, čo má za následok poruchy od bunkového metabolizmu až po rozvoj neurodegeneratívnych ochorení. Príjem hliníka v potrave nemá v ľudskom organizme žiadnu biologicky pozitívnu rolu, a preto je potrebná snaha minimalizovať možnosť expozície touto látkou. Keďže nie sú známe všetky toxické efekty hliníka na základné biologické javy organizmu, ako napríklad bunkový cyklus, na objasnenie ďalších vplyvov hliníka sú preto využívané modelové organizmy.

Kľúčové slová/Keywords: hliník, expozícia, absorpcia, toxicita

Práva/Rights: Act on copyright and rights related to copyright (Copyright Act) as amended (consolidated version), Slovak Republic; Creative Commons Attribution 4.0 Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.