Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK    |    Späť na zborník/Back to proceedings

 

Autor(i)/Author(s): Matej Hynšt, Jana Štefániková, Vladimír Vietoris

Názov/Title: Možnosti využitia elektronického panela na hodnotenie kvality potravín

Zdrojový dokument/Source: Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019

Typ dokumentu/Document Type: Scientific paper

ISBN: 978-80-552-2053-6

DOI: https://doi.org/10.15414/2019.978805520536.p11

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok, strany/PY, pages: 2019, 76-82

Publikované online/Published on-line: 2019-10-18

Jazyk/Language: slo

Abstrakt/Abstract: Elektronický panel sa čoraz viac používa na hodnotenie kvality a bezpečnosti potravín. Môže sa použiť na zaznamenávanie nepriaznivých zmien v organoleptických vlastnostiach potravín, ako sú ovocie, zelenina, víno alebo syry. V tomto článku sme zhrnuli niektoré z výhod a možností použitia elektronického nosa, elektronického jazyka a elektronického oka, ktorými sú hlavne rýchlosť merania a jednoduchosť prípravy vzorky. Chceli by sme tiež poukázať na jeho možné využitie na našom pracovisku.

Kľúčové slová/Keywords: hodnotenie potravín, analýza, elektronický nos, elektronické oko, elektronický jazyk

Práva/Rights: Act on copyright and rights related to copyright (Copyright Act) as amended (consolidated version), Slovak Republic; Creative Commons Attribution 4.0 Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.