Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK    |    Späť na zborník/Back to proceedings

 

Autor(i)/Author(s): Veronika Valková, Hana Ďúranová, Renáta Lužicová, Jana Bilčíková, Miroslav Habán

Názov/Title: Pestrec mariánsky: liečivá rastlina s významnými terapeutickými vlastnosťami

Zdrojový dokument/Source: Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019

Typ dokumentu/Document Type: Scientific paper

ISBN: 978-80-552-2053-6

DOI: https://doi.org/10.15414/2019.978805520536.p2

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok, strany/PY, pages: 2019, 12-18

Publikované online/Published on-line: 2019-10-18

Jazyk/Language: slo

Abstrakt/Abstract: V poslednom období sa čoraz viac pozornosti vedeckej komunity sústreďuje na využitie primárneho extraktu z plodov pestreca mariánskeho, t.j. silymarínu (štandardizovaná zmes flavonolignanov) pri liečbe rôznych ochorení. Predkladaný príspevok je zameraný na zosumarizovanie potenciálnych benefičných účinkov uvedeného extraktu na zdravie ľudí a zvierat, ktorý štrukturálne pozostáva zo siedmich hlavných flavonolignanov (silybín A, silybín B, izosilybín A, izosilybín B, silydianín, silychristín a izosilychristín) a flavonoidu taxifolínu. Preventívny a terapeutický účinok silymarínu bol potvrdený u ľudí a rôznych experimentálnych zvierat s ochoreniami pečene. Okrem hepatoprotektívneho účinku vykazuje silymarín tiež protirakovinové, protizápalové, neuroprotektívne, laktogénne a ďalšie farmakologické vlastnosti. Účinnosť pestreca mariánskeho v prevencii a terapii viacerých ochorení predurčuje jeho sľubné využitie v rámci alternatívnej medicíny.

Kľúčové slová/Keywords: Silybum marianum, flavonolignany, silymarín, hepatoprotekcia, farmakologické účinky

Práva/Rights: Act on copyright and rights related to copyright (Copyright Act) as amended (consolidated version), Slovak Republic; Creative Commons Attribution 4.0 Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.