Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK    |    Späť na zborník/Back to proceedings

 

Autor(i)/Author(s): Katarína Vicianová, Martina Žabková, Lucia Zamiešková, Jana Žiarovská

Názov/Title: Parametre výťažnosti a čistoty DNA pri rôznych typoch homogenizácie dužín ovocia

Zdrojový dokument/Source: Recenzovaný zborník vedeckých prác Výskumného centra AgroBioTech 2019

Typ dokumentu/Document Type: Scientific paper

ISBN: 978-80-552-2053-6

DOI: https://doi.org/10.15414/2019.978805520536.p7

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok, strany/PY, pages: 2019, 45-54

Publikované online/Published on-line: 2019-10-18

Jazyk/Language: slo

Abstrakt/Abstract: Cieľom práce bolo vyhodnotiť vplyv troch spôsobov prvotnej homogenizácie dužín plodov broskyne, jablka a hrozna na celkovú výťažnosť a čistotu izolovanej DNA a RNA. V prípade plodov broskyne boli najvyššie výťažnosti DNA získané vo variante sušených plodov, kým v prípade izolácie RNA boli najvyššie výťažnosti získané vo variante čerstvých plodov. Jablká z hľadiska získaných výsledkov predstavovali skupinu s vysokým rozpätím získanej výťažnosti DNA. Izolácia celkovej genomickej DNA z plodov hrozna v prípade vyšších výťažností znamenala vo všetkých vzorkách zároveň aj ich nedostatočnú čistotu a naopak, v prípade nižších výťažností bola absorbancia hodnotená ako ukazujúca nekontaminovanú DNA. Výťažnosť RNA ako aj jej čistota boli pri hrozne najhoršie spomedzi hodnotených druhov, ale aj tu bola čistota a výťažnosť vo vzájomnej negatívnej korelácii.

Kľúčové slová/Keywords: ovocie, extrakcia DNA, výťažnosť, čistota

Práva/Rights: Act on copyright and rights related to copyright (Copyright Act) as amended (consolidated version), Slovak Republic; Creative Commons Attribution 4.0 Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.