Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2073-4 :: Cover

Názov/Title: VÝŽIVA – ČLOVEK – ZDRAVIE 2019 :: Recenzovaný zborník vedeckých prác Katedry výživy ľudí FAPZ SPU v Nitre

Zostavovatelia/Editors: Martina Gažarová

Typ dokumentu/Document Type: Zborník vedeckých prác

ISBN: 978-80-552-2073-4

DOI: https://doi.org/10.15414/2019.9788055220734

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Publikované online/Published on-line: 2019-11-13

Jazyk/Language: slo, eng

Zborník vedeckých prác prezentuje výsledky vedeckého výskumu rôznych aspektov potravinových zdrojov, ľudskej výživy (vrátane výživových doplnkov a aditív) a spôsobu života v kontexte zdravia a prevencie najmä civilizačných chorôb.
The Proceedings presents the results of scientific research on various aspects of food resources, human nutrition (including nutritional supplements and additives) and lifestyle in the context of health and disease (lifestyle disease, especially) prevention.

Kľúčové slová/Keywords: výživa ľudí, zdravie človeka, civilizačné choroby; human nutrition, health, lifestyle diseases

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Valid HTML 4.01 Transitional