Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2101-4 :: Cover

Názov/Title: Talent manažment v podnikoch na Slovensku

Autor/Author: Radovan Savov

Typ dokumentu/Document Type: Vedecká monografia / Scientific Monograph

ISBN: 978-80-552-2101-4

DOI: https://doi.org/10.15414/2019.9788055221014

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok, strany/PY, pages: 2019, 133

Publikované online/Published on-line: 2019-12-10

Jazyk/Language: slo

Abstract/Abstrakt: Monografia je rozdelená do viacerých celkov. V prvej úvodnej sa autor venuje teoretickému vymedzeniu talent manažmentu prostredníctvom prehľadu predmetnej literatúry z domácich a zahraničných zdrojov. Ďalšia časť je venovaná výsledkom výskumu v 381 podnikoch. Výskum bol orientovaný na zhodnotenie procesu talent manažmentu v našich podmienkach a zároveň sú identifikované rozdiely v riadení talentov v podnikoch podľa triediacich charakteristík ako je veľkosť podniku, jeho vlastníctvo, účasť zahraničného kapitálu v spoločnosti, ekonomické výsledky a existencia útvaru ľudských zdrojov v podniku. Následne je v ďalšej časti tento výskum komparovaný s výsledkami v ostatných krajinách V4. V ďalšej časti monografia nahliada do konkrétnych podnikov, kde je talent manažment plne implementovaný a teda tieto spoločnosti môžu slúžiť ako príklad dobrej praxe pre iné podniky. Zároveň je v mongrafiii aj vyhodnotený prieskum vnímania talent manažmentu zamestnancami vo vybranej konkrétnej spoločnosti, čím sa získa spätná väzba na talent manažment od zamestnancov.

Kľúčové slová/Keywords: talent manažment, podniky, analýzy, Slovensko

Rights:Open Access :: Creative Commons BY 4.0 International Licence

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

 

Valid HTML 4.01 Transitional