Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2107-6 :: Cover

Názov/Title: Arboristický štandard. 4: Výsadba stromov a krov [Arboricultural standard. 4: Trees and shrubs planting]

Typ dokumentu/Document Type: Metodická príručka/Methodological Manual

ISBN: 978-80-552-2107-6

DOI: https://doi.org/10.15414/2019.9788055221076

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/Slovak University of Agriculture in Nitra

Rok, strany/PY, pages: 2019, 26 p.

Publikované online/Published on-line: 2019-12-30

Jazyk/Language: slo

Popis: Účel a zameranie štandardu: Štandard „Výsadba stromov a krov“ definuje obsah pracovných úkonov a postupy, ktoré sa uplatňujú pri výsadbe drevín rastúcich mimo lesa.

Description: Purpose and focus of the standard: The standard "Trees and shrubs planting" defines the scope of operations and procedures that apply to the planting of trees outside forest.

Kľúčové slová/Keywords: arboristické štandardy, výsadba stromov, výsadba krov; arboricultural standards, trees planting, shrubs planting

Práva/Rights: Autorský zákon (SR), CC licencia/Act on copyright and rights related to copyright (Copyright Act) as amended (consolidated version), Slovak Republic; Creative Commons Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence

Valid HTML 4.01 Transitional