Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2123-6 :: Cover

Názov/Title: Kohézna politika

Autori/Authors Pavol Schwarcz, Ivan Takáč, Marián Kováčik

Typ dokumentu/Document Type: Vysokoškolské skriptá(textbooks

ISBN: 978-80-552-2123-6

DOI: https://doi.org/10.15414/2019.9788055221236

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok vydania, strany/PY, pages: 2019, 130 s.

Publikované online/Published on-line: 2020-01-13

Jazyk/Language: slo

Obsah: Skriptá „Kohézna politika" sú určené najmä študentom, ktorí sa zaoberajú problematikou regionálnej politiky EÚ, jej financovania a administrácie v členských štátoch EÚ a SR. Zároveň však môžu byť prínosom i dostatočným zdrojom informácií pre odbornú verejnosť, zamestnancov verejnej správy a samosprávy, konzultačné a poradenské firmy.

Kľúčové slová/Keywords: kohézna politika, Európska únia, vysokoškolské skriptá; cohesion policy, European Union, textbooks

Rights:Open Access :: Creative Commons BY 4.0 International Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons 4.0 International Public License (CC BY 4.0).

Valid HTML 4.01 Transitional