Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2128-1 :: Cover

Názov/Title: Bezpečnostná politika podniku (Metodická príručka)

Autori/Authors Marcela Hallová, Roderik Virágh, Eva Oláhová, Klára Hennyeyová

Typ dokumentu/Document Type: Metodická príručka/Methodological guide

ISBN: 978-80-552-2128-1

DOI: https://doi.org/10.15414/2019.9788055221281

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok vydania, strany/PY, pages: 2019, 15 s.

Publikované online/Published on-line: 2019-12-30

Jazyk/Language: slo

Obsah: Zoznam použitých pojmov a skratiek; 1 Charakteristika podniku; 2 Používané informačné systémy; 3 Ciele bezpečnostnej politiky; 4 Účel bezpečnostnej politiky; 5 Úlohy bezpečnostnej politiky; 6 Vnútorné predpisy podniku; 7 Legislatívne východiská; 8 Citlivosť informácií; 9 Bezpečnostné hrozby pôsobiace na daný IS/IKT; 10 Bezpečnostné služby; 11 Zásady personálnej politiky; 12 Zásady organizačnej politiky; 13 Technicko-prevádzkové zabezpečenie bezpečnosti; Záverečné ustanovenia

Kľúčové slová/Keywords: bezpečnostná politika, bezpečnostné hrozby, vnútopné predpisy podnikov; information security policy, security threats, internal company regulations

Rights:Open Access :: Creative Commons BY 4.0 International Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons 4.0 International Public License (CC BY 4.0).

Valid HTML 4.01 Transitional