Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2158-8 :: Cover

Názov/Title: UNINFOS 2019 (Univerzitné informačné systémy) :: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, 6. – 8. november 2019, Nitra

Typ dokumentu/Document Type: Zborník príspevkov zkonferencie/Conference Proceedings

Autor/Author: Ľubica Šemeláková, Darina Tothová

ISBN: 978-80-552-2158-8

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221588

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok, strany/PY, pages: 2020, 164 p.

Publikované online/Published on-line: 2020-03-16

Jazyk/Language: slo

Info: Účastníci sa oboznámili so zjednocovacou úlohou Portálu VŠ, s možnosťami interaktívneho riešenia zobrazovania vo vyučovacom procese, s možnosťami Licencovania Adobe produktov pre členov združenia EUNIS Slovensko, s analytickým nástrojom IBM Cognos Analytics. Tiež sa oboznámili s tým, ako je to s technickým zabezpečením IKT na SPU v Nitre, aké sú novinky vo vedeckom publikovaní, ako sa virtuálna realita využíva vo výučbe a že IKT sa používajú aj vo včelárstve.

Kľúčové slová/Keywords: sieťové a informačné technológie, SIT 2019, odborné semináre, IKT, univerzitné informačné systémy

Práva/Rights: Autorský zákon (SR), CC licencia/Act on copyright and rights related to copyright (Copyright Act) as amended (consolidated version), Slovak Republic; Creative Commons Licence

 

Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence

Valid HTML 4.01 Transitional