Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2167-0 :: Cover

Title: Najnovšie trendy v poľnohospodárstve, v strojárstve a v odpadovom hospodárstve. Zborník prác z vedeckej konferencie. Nitra, 15. 5. 2020 / Recent advances in agriculture, mechanical engineeringand waste policy. Proceedings of Scientific Conference. Nitra, 15. 5. 2020

Editors: Ján Kosiba, František Adamovský, Martin Baráth, Dušan Marko

Document Type: Zborník z konferencie/Conference proceedings

ISBN: 978-80-552-2167-0

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055221670

Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

PY, pages: 2020, 416

Published on-line: 2020-05-25

Language: slo, eng

Kľúčové slová/Keywords: poľnohospodárska technika, mechanizácia poľnohospodárstva, poľnohospodárstvo, strojárstvo, odpadové hospodárstvo; agricultural machinery, agricultural systems, engineering, waste management, safety, conferences

Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommerce 4.0 International Licence.

Valid HTML 4.01 Transitional