Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2180-9 :: Cover

Názov/Title: Chov exotických zvierat

Autor/Author: Jana Hanusová

Typ dokumentu/Document Type: Vysokoškolské skriptá/Textbook

ISBN: 978-80-552-2180-9

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Publikované online/Published on-line: 2020

Jazyk/Language: slo

Kľúčové slová/Keywords: exotické zvieratá, chov exotických zvierat, špeciálna zootechnika, špeciálne chovateľstvo, vysokoškolské skriptá

Chránený súbor. Pre prístup k plnému textu dokumentu vo formáte PDF je potrebné vyžiadanie prístupových údajov od autora :: jana.hanusova@uniag.sk.

Protected file. Get access :: jana.hanusova@uniag.sk.

Valid HTML 4.01 Transitional