Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2265-3 :: Cover

Názov/Title: Spoločenská zodpovednosť a inovačné aktivity pri znižovaní potravinových strát so zreteľom na šetrné zaobchádzanie so životným prostredím

Typ dokumentu/Document Type: Vedecká monografia / Scientific Monograph

Autor/Author: Zuzana Kapsdorferová, Mária Kadlečíková, Petronela Švikruhová

ISBN: 978-80-552-2265-3

DOI: https://doi.org/10.15414/2020.9788055222653

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok, strany/PY, pages: 2020, 121 p.

Publikované online/Published on-line: 2020-12-31

Jazyk/Language: slo

Abstrakt/Abstract: Hoci vo svete neexistujú presné údaje týkajuce sa potravinových strát a odpadu, podľa údajov FAO globálne asi jedna tretina vyprodukovaných potravín je stratená, alebo znehodnotená formou odpadu pozdĺž potravinového reťazca, počnúc výrobou a končiac. Táto vedecká monografia upriamuje pozornosť na potravinové straty a odpad z hľadiska troch prístupov: systematický prístup, udrzateľný prístup, včítane environmentnálnych požiadaviek, ako aj prístup zohľadňujúci potravinovú bezpečnosť a výživu. Úspešné zníženie potravinových strát a potravinového odpadu ušetrí prirodne zdroje pre budúce generácie a nesie v sebe potenciál zlepsiť potravinovú bezpečnosť a výživu tak, aby boli naplnené ciele Agendy udrzateľneho rozvoja do roku 2030 týkajúce sa sa cieľa 2: Žiadny hlad a cieľa 12: Zodpovedná spotreba a výroba.

Kľúčové slová/Keywords: potraviny, potravinové straty, spoločenská zodpovednosť, inovačné aktivity, životné prostredie

 

Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence

Valid HTML 4.01 Transitional