Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2306-3 :: Cover

Názov/Title: Zborník z vedecko-výskumného a vzdelávacieho seminára „Projekty z Medzinárodných a domácich programov na Fakulte európskych štúdií a regionálneho rozvoja Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre v rokoch 2015-2020“

Editori/Editors: Anna Bandlerová, Norbert Floriš, Veronika Straussová, Zuzana Bohátová

Typ dokumentu/Document Type: Zborník/Proceedings

ISBN: 978-80-552-2306-3

DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223063

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre/Slovak University of Agriculture in Nitra

Rok, strany/PY, pages: 2021, 117

Publikované online/Published on-line: 2021-03-08

Jazyk/Language: slo

Popis: Predkladaný zborník obsahuje základné informácie a výsledky medzinárodných a domácich projektov riešených zamestnancami FEŠRR v rokoch 2015-2020. Zborník nezahŕňa projekty štrukturálnych fondov a ani projekty, na ktorých pracujú zamestnanci fakulty, avšak sú koordinované pracovníkmi z ostatných súčastí SPU v Nitre. Počet a typ realizovaných projektov ako aj objem získaných finančných prostriedkov z domácich a zahraničných grantových schém sú významnými ukazovateľmi kvality výskumu, vzdelávania a ďalšej tvorivej činnosti fakulty a univerzity.

Kľúčové slová/Keywords: Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja SPU v Nitre, projektové aktivity, medzinárodné projekty, národné projekty, interné projekty, projekty na objednávku, Grantová agentúra SPU v Nitre, 2015-2020

Práva/Rights: Autorský zákon (SR), CC licencia/Act on copyright and rights related to copyright (Copyright Act) as amended (consolidated version), Slovak Republic; Creative Commons Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence

Valid HTML 4.01 Transitional