Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2325-4 :: Cover

Názov: Zborník abstraktov z XIX. vedeckej konferencie študentov I. a II. stupňa vysokoškolského štúdia s medzinárodnou účasťou Fakulty biotechnológie a potravinárstva SPU v Nitre, Nitra, 22. apríl 2021

Typ dokumentu: Zborník abstraktov

ISBN: 978-80-552-2325-4

Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok, strany: 2021, 73 s.

Publikované online: 2021-05-13

Jazyk: slo, eng

Popis/Description: Sekcie: Biotechnológie/Biotechnologies; Aplikovaná biológia/Applied biology; Kontrola a bezpečnosť potravového reťazca I/Control and safety of food chain I; Kontrola a bezpečnosť potravového reťazca II/Control and safety of food chain II; Kvalita a spracovanie surovín a potravín živočíšneho pôvodu/Quality and processing of raw materials and foods of animal origin; Kvalita a spracovanie surovín a potravín rastlinného pôvodu/Quality and processing of raw materials and foods of plant origin

Kľúčové slová/Keywords: potravinárstvo, biotechnológie, aplikovaná biológia, spracovanie potravín, bezpečnosť potravín, kontrola potravín, študentské konferencie

Práva/Rights: Autorský zákon (SR), CC licencia/Act on copyright and rights related to copyright (Copyright Act) as amended (consolidated version), Slovak Republic; Creative Commons Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NonDerivs 4.0 International Licence

Valid HTML 4.01 Transitional