Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2333-9 :: Cover

Názov: Zelené centrum Poľného Kesova. Krajinno-architektonická štúdia parkového námestia a kostolnej záhrady v obci Poľný Kesov

Autori: Attila Tóth a kol.

Typ dokumentu: Odborno-umelecká monografia

ISBN: 978-80-552-2333-9

DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223339

Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok, strany: 2021, 98 s.

Publikované online: 2021-05-05

Jazyk: slo

Popis Výstup ateliérovej práce študentov pod vedením pedagógov dokumentuje, aké je dôležité poznať históriu, zvyky a tradície, zanalyzovať vývoj, posúdiť dôležité atribúty územia, komunikovať s vedením obce o programe riešeného priestoru. Iba na základe takéhoto postupu môže vzniknúť zmysluplná štúdia nového stvárnenia priestranstva. Cieľom najmä na ateliérových predmetoch je viesť študentov tak, aby mali možnosť preukázať a aplikovať nadobudnuté vedomosti a porozumenie súvislostí z iných predmetov. Výstupy sú dôkazom, že svoje vedomosti sú schopní použiť v reálnych podmienkach. Majú schopnosť získať informácie a podklady, správne ich interpretovať a argumentovať svoje návrhy a riešenia so zodpovednosťou vedúcou k udržateľným riešeniam, ktoré dokážu zručne komunikovať pred odborným i laickým publikom. Krajinno-architektonická štúdia parkového námestia a kostolnej záhrady v Poľnom Kesove je toho pozitívnym príkladom.

Kľúčové slová/Keywords: krajinná architektúra, štúdie, projekty, študentské práce, urbánna architektúra, obec Poľný Kesov, Slovensko

Práva/Rights: Autorský zákon (SR), CC licencia/Act on copyright and rights related to copyright (Copyright Act) as amended (consolidated version), Slovak Republic; Creative Commons Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-NonDerivs 4.0 International Licence

Valid HTML 4.01 Transitional