Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2344-5 :: Cover

Názov/Title: Študentská vedecká konferencia FZKI 2021: Zborník príspevkov zo študentskej vedeckej konferencie, Nitra - 22. apríl 2021

Zostavovatelia/Editors: Ján Horák

Typ dokumentu/Document Type: Zborník z konferencie/Conference proceedings

ISBN: 978-80-552-2344-5

DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055223445

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok vydania, strany/PY, pages: 2021, 54 s.

Publikované online/Published on-line: 2021-07-12

Jazyk/Language: slo

Popis/Description: Príspevky odzneli v troch odborných sekciách: I.sekcia: Záhradná a krajinná architektúra; II.sekcia: Krajinárstvo; III.sekcia: Záhradníctvo.

The conference papers were presented in three sections: Section I: Garden and Landscape Architecture; Section II: Landscaping; Section III: Horticulture.

Kľúčové slová/Keywords: záhradná architektúra, krajinná architektúra, krajinárstvo, záhradníctvo, študentské vedecké konferencie, zborník abstraktov; garden architecture, landscape architecture, landscaping, horticulture, students conferences, book of abstracts

Rights:Open Access :: Creative Commons BY-NC 4.0 International Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Public License (CC BY-NC 4.0).

Valid HTML 4.01 Transitional