Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2412-1 :: Cover

Názov/Title: VÝŽIVA – ČLOVEK – ZDRAVIE 2021 :: Recenzovaný zborník vedeckých prác Ústavu výživy a genomiky FAPZ SPU v Nitre

Zostavovatelia/Editors: Martina Gažarová

Typ dokumentu/Document Type: Zborník vedeckých prác/Proceedings of scientific papers

ISBN: 978-80-552-2412-1

DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055224121

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok, strany/PY, pages: 2021, 316 s.

Publikované online/Published on-line: 2021-12-03

Jazyk/Language: slo, eng

Poznámka/Note: Publikácia bola vytvorená realizáciou projektov: Operačný program Integrovaná infraštruktúra pre projekt Dlhodobý strategický výskum prevencie, intervencie a mechanizmov obezity a jej komorbidít (ITMS: 313011V344) spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (30 %), Operačný program Integrovaná infraštruktúra pre projekt Dopytovo-orientovaný výskum pre udržateľné a inovatívne potraviny (Drive4SIFood 313011V336) spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja (30 %) a Implementácia moderného inovatívneho konceptu nutričnej aplikácie do vyučovacieho procesu študentov a následné využitie poznatkov v praxi (KEGA 004SPU-4/2019) (40 %).

Popis/Description:Zborník vedeckých prác prezentuje výsledky vedeckého výskumu rôznych aspektov potravinových zdrojov, ľudskej výživy (vrátane výživových doplnkov a aditív) a spôsobu života v kontexte zdravia a prevencie najmä civilizačných chorôb.
The Proceedings presents the results of scientific research on various aspects of food resources, human nutrition (including nutritional supplements and additives) and lifestyle in the context of health and disease (lifestyle disease, especially) prevention.

Kľúčové slová/Keywords: výživa ľudí, zdravie človeka, civilizačné choroby; human nutrition, health, lifestyle diseases

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Valid HTML 4.01 Transitional