Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2417-6 :: Cover

Názov/Title: Inovácia vzdelávacieho procesu a implementácia poznatkov z praxe so zameraním na vinárstvo a vinohradníctvo. Recenzovaný zborník vedeckých prác ku grantovej úlohe KEGA č. 012SPU-4/2020

Zostavovatelia/Editors: Ján Jobbágy (ed.)

Typ dokumentu/Document Type: Zborník vedeckých prác/Proceedings of scientific papers

ISBN: 978-80-552-2417-6

DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055224176

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok, strany/PY, pages: 2021, 71 s.

Publikované online/Published on-line: 2021-12-03

Jazyk/Language: slo, eng

Poznámka/Note: Zborník vznikol v rámci prípravy a riešenia projektu KEGA č. 012SPU-4/2020 „Inovácia vzdelávacieho procesu a implementácia poznatkov z praxe so zameraním na vinárstvo a vinohradníctvo“ riešeného na Katedre strojov a výrobných biosystémov SPU v Nitre v r. 2020-2022.

Popis/Description:Inovácie v oblasti vinárstva a vinohradníctva prinášajú nielen zvýšenú úroveň technickej základne, ale aj zvýšenú úroveň z hľadiska kvality. Významným znakom v súčasnosti v skúmanej oblasti je nasadzovanie modernej techniky v oblasti zberu hrozna, jeho odstopkovania, lisovania a jeho ďalšieho spracovania. Predpokladom zvyšovania úrovne konkurenčne schopného a rozvíjajúceho sa vinárstva a vinohradníctva je aj rozvoj výrobných technológií. Výsledkom týchto trendov je neustále zdokonaľovanie technických parametrov strojov, uplatňovanie elektronických aplikácií v konštrukcii, ako aj prienik sofistikovaných informačných technológií. V poslednom období sa zvyšuje úroveň vybavenia mechatronickými zariadeniami, ktoré umožňujú následné nasadenie informatizácie a nových druhov materiálov. Celý tento systém inovácii však musí úzko súvisieť s ekonomickými položkami nasadenia techniky a v ďalšom by mal byť sprevádzaný a podporovaný výskumom. Výsledky týchto aktivít potvrdia alebo vyvrátia vhodnosť, či nevhodnosť určitých technických riešení v konkrétnych výrobných a prírodných podmienkach.

Kľúčové slová/Keywords: vinohradníctvo, vinárstvo, inovácie, technika, zber hrozna, spracovanie hrozna, projekty KEGA, zborníky vedeckých prác; viticulture, innovations, technics systems, proceedings of scientifica papers

Creative Commons License
This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-NoDerivs 4.0 International License.

Valid HTML 4.01 Transitional