Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-973463-0-0 :: Cover

Názov/Title: Mlieko, mliečne produkty a spotrebiteľské prostredie. Zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 12. ročníka konferencie organizovanej Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Mlieko, mliečne produkty a spotrebiteľské prostredie“, konanej 26.októbra 2019 na Zemplínskej Šírave. Zborník č. 12

Autori/Authors: Janka Sudzinová, Miroslava Kačániová, Katarína Miklášová (eds.)

Typ dokumentu/Document Type: Konferenčný zborník/Textbook

ISBN: 978-80-973463-0-0

Vydavateľ/Publisher: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, Trebišov

Zverejnené online/Accessed on-line: 2021

Jazyk/Language: slo, eng

Abstrakt/Abstract: Zborník z 12. ročníka konferencie organizovanej Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Mlieko, mliečne produkty a spotrebiteľské prostredie“ predstavuje výberové poznatky, skúsenosti, odporúčania a inšpirácie z oblasti využívania, manipulácie, významovosti a alternatív zužitkovávania jedných z najčastejšie uplatňovaných produktov živočíšneho pôvodu – mlieka a vybraných mliečnych produktov v spektre prostredia spotrebiteľov. Súčasne poskytuje prehľad k špecifikám vplyvov obsahových zložiek týchto produktov nielen na organizmus konzumentov, ale i na iné produkty, v rámci ktorých sú jednotlivé druhy mlieka a mliečnych výrobkov využívané ako súčasť surovinových zložiek.

Kľúčové slová/Keywords: mliečne produkty, spotrebiteľské prostredie, konferencie; dairy products, consumer environment, conferences

Valid HTML 4.01 Transitional