Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-973463-6-2 :: Cover

Názov/Title: Rastlinné organizmy ako významný zdroj biologicky hodnotných látok s antimikrobiálnym a antioxidačným potenciálom. Zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 18. ročníka konferencie organizovanej Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Rastlinné organizmy ako významný zdroj biologicky hodnotných látok s antimikrobiálnym a antioxidačným potenciálom“, konanej 15. februára 2020 na Zemplínskej Šírave. Zborník č. 18

Autori/Authors: Janka Sudzinová, Miroslava Kačániová, Katarína Miklášová (eds.)

Typ dokumentu/Document Type: Konferenčný zborník/Textbook

ISBN: 978-80-973463-6-2

Vydavateľ/Publisher: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, Trebišov

Jazyk/Language: eng, slo

Abstrakt/Abstract: Zborník z 18. ročníka konferencie organizovanej Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Rastlinné organizmy ako významný zdroj biologicky hodnotných látok s antimikrobiálnym a antioxidačným potenciálom“ je selektívne orientovaný na oblasť využívania rastlinných organizmov s významným potenciálom zastúpených obsahových zložiek v apelácii zužitkovávania v potrebách širokého spektra užívateľského prostredia. Zároveň poukazuje na niektoré z hodnotných bioaktívnych obsahových zložiek esenciálnych olejov a celkovo významovosti jednotlivých druhov rôznych skupín rastlín z pohľadu ich efektívnosti účinkov v špecifikácii i na antimikrobiálne a antioxidačné.

Kľúčové slová/Keywords: rastlinné organizmy, bioloficky aktívne látky, spotrebitelia, konferencie; plant organisms, biological active compounds, consumers, conferences

Valid HTML 4.01 Transitional