Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-99998-00-2 :: Cover

Názov/Title: Význam, účinky a úžitkový potenciál zdrojov rastlinného pôvodu v multiúčelových potrebách užívateľov. Zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 22. konferencie organizovanej online Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Význam, účinky a úžitkový potenciál zdrojov rastlinného pôvodu v multiúčelových potrebách užívateľov“, konanej 6. marca 2021. Zborník č. 22

Autori/Authors: Miroslava Kačániová, Katarína Miklášová, Marián Sudzina (eds.)

Typ dokumentu/Document Type: Konferenčný zborník/Textbook

ISBN: 978-80-99998-00-2

Vydavateľ/Publisher: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, Trebišov

Zverejnené online/Accessed on-line: 2021

Jazyk/Language: slo, eng

Abstrakt/Abstract: Zborník z 22. konferencie organizovanej online Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Význam, účinky a úžitkový potenciál zdrojov rastlinného pôvodu v multiúčelových potrebách užívateľov“ je zameraný na zdôrazňovanie efektívnosti využívania širokého spektra rôznych zdrojov rastlinného pôvodu v apelácii predovšetkým pre domácu spotrebiteľskú oblasť. Súčasne zahŕňa poznatky z vedy, z výskumu a z praxe o významovosti, z účinkov a zo špecifických funkcií niektorých biologicky hodnotných obsahových zložiek zástupcov rôznych skupín rastlinných organizmoch vo vzťahu k organizmu človeka. Selektívne je zameraný i na účinky jednotlivých obsahových látok príkladových reprezentantov úžitkových rastlín vyznačujúcich sa antioxidačným potenciálom a antimikrobiálnymi vlastnosťami. Účelom je poukazovať na aspekty opodstatnenosti zužitkovania takýchto zdrojov, surovín rastlinného pôvodu pre užívateľskú oblasť a zdôrazňovať alternatívy, dôvody pre zintenzívnenie ich možného aplikovania napríklad v potrebách terapeutických, či liečivých účinkov.

Kľúčové slová/Keywords: rastlinné zdroje, používanie, konferencie; plant resources, utilization, conferences

Pre prístup k plnému textu dokumentu na stiahnutie (PDF) je potrebné vyžiadanie prístupových údajov od editora :: kacaniova.miroslava@gmail.com / Protected file. Get access :: kacaniova.miroslava@gmail.com

Prístup k plnému textu iba na čítanie pre registrovaných používateľov SlPK :: Bibliografická databáza SlPK

Valid HTML 4.01 Transitional