Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-99998-03-3 :: Cover

Názov/Title: Zo spektra jednotlivých zástupcov úžitkových rastlín pre uplatňovanie i v záhradkárskom pestovateľskom prostredí a k významu konzumných častí rastlín v domácom spotrebiteľskom prostredí. Zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 25. konferencie organizovanej online Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Zo spektra jednotlivých zástupcov úžitkových rastlín pre uplatňovanie i v záhradkárskom pestovateľskom prostredí a k významu konzumných častí rastlín v domácom spotrebiteľskom prostredí“, konanej 11. augusta 2021. Zborník č. 25

Autori/Authors: Miroslava Kačániová, Katarína Miklášová, Marián Sudzina (eds.)

Typ dokumentu/Document Type: Konferenčný zborník/Textbook

ISBN: 978-80-99998-03-3

Vydavateľ/Publisher: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, Trebišov

Zverejnené online/Accessed on-line: 2022

Jazyk/Language: slo, eng

Abstrakt/Abstract: Zborník z 25. ročníka konferencie organizovanej online Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Zo spektra jednotlivých zástupcov úžitkových rastlín pre uplatňovanie i v záhradkárskom pestovateľskom prostredí a k významu konzumných častí rastlín v domácom spotrebiteľskom prostredí“ je zameraný na zdôrazňovanie využívania príkladových reprezentantov tradičných i menej tradičných úžitkových rastlín i v záhradkárskom pestovateľskom prostredí, taktiež napríklad v prostredí prídomových záhrad, pričom sa poukazuje na poznatky z vedy, výskumu a praxe v súvislostiach s pestovateľskými aspektmi a ich nárokmi na prostredie. Súčasne nadväzuje na využiteľnosť, význam konzumných častí vybraných reprezentantov rastlín, ktorí sú potravinou, surovinou v potrebách domácej spotrebiteľskej praxe. Zdôrazňuje sa ich efektivita pre organizmus konzumentov i v spojitosti so špecifikami významných obsahových zložiek.

Valid HTML 4.01 Transitional