Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-99998-06-4 :: Cover

Názov/Title: Vybraní zástupcovia tradičných i menej tradičných druhov úžitkových rastlín a zo spektra ich využívania, významu v rôznorodom pestovateľskom prostredí i v domácej spotrebiteľskej sfére. Zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 28. konferencie organizovanej online Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Vybraní zástupcovia tradičných i menej tradičných druhov úžitkových rastlín a zo spektra ich využívania, významu v rôznorodom pestovateľskom prostredí i v domácej spotrebiteľskej sfére“, konanej 19. novembra 2021. Zborník č. 28

Autori/Authors: Miroslava Kačániová, Janka Sudzinová (eds.)

Typ dokumentu/Document Type: Konferenčný zborník/Textbook

ISBN: 978-80-99998-06-4

Vydavateľ/Publisher: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, Trebišov

Zverejnené online/Accessed on-line: 2022

Jazyk/Language: slo, eng

Abstrakt/Abstract: Zborník z 28. ročníka konferencie organizovanej online Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Vybraní zástupcovia tradičných i menej tradičných druhov úžitkových rastlín a zo spektra ich využívania, významu v rôznorodom pestovateľskom prostredí i v domácej spotrebiteľskej sfére“ je zameraný na významovosť a využívanie jednotlivých zástupcov tradičných i menej tradičných úžitkových rastlín predovšetkým v pestovateľskom prostredí záhradkárov a domácich pestovateľov. Zdôrazňuje aspekty súvisiace s ich pestovateľským uplatňovaním a špecifický úžitkový potenciál. Súčasne zahŕňa selektívny prehľad poznatkov, skúseností, inšpirácií k zužitkovávaniu ich konzumných častí, nadväzuje na ich biologicky významné obsahové zložky a účinky na organizmus užívateľov. Zároveň prezentuje možnosti ich efektívneho využívania, alternatívneho úžitkového potenciál takýchto rastlinných reprezentantov – rastlinných zdrojov v potrebách domácej spracovateľsko-užívateľskej sféry.

Valid HTML 4.01 Transitional