Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-99998-07-1 :: Cover

Názov/Title: Selektívne k úžitkovému potenciálu rastlinných zdrojov a zo spektra zastúpenia ich vybraných obsahových zložiek. Zborník vedeckých, odborných a diskusných príspevkov z 29. konferencie organizovanej online Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Selektívne k úžitkovému potenciálu rastlinných zdrojov a zo spektra zastúpenia ich vybraných obsahových zložiek“, konanej 10. decembra 2021. Zborník č. 29

Autori/Authors: Miroslava Kačániová, Janka Sudzinová (eds.)

Typ dokumentu/Document Type: Konferenčný zborník/Textbook

ISBN: 978-80-99998-07-1

Vydavateľ/Publisher: Regionálna rozvojová agentúra pre rozvoj Dolného Zemplína, Trebišov

Zverejnené online/Accessed on-line: 2022

Jazyk/Language: slo, eng

Abstrakt/Abstract: Zborník z 29. ročníka konferencie organizovanej online Regionálnou rozvojovou agentúrou pre rozvoj Dolného Zemplína v Trebišove s medzinárodnou účasťou na ústrednú tému „Selektívne k úžitkovému potenciálu rastlinných zdrojov a zo spektra zastúpenia ich vybraných obsahových zložiek“ je zameraný na výberový prehľad rastlinných druhov predstavujúcich špecifický úžitkový potenciál pre rôzne oblasti užívateľov prírodných zdrojov. Selektívne sa poukazuje na jednotlivých rastlinných zástupcov, ktorí okrem iného i v domácej sfére spotrebiteľov sú cennými surovinami taktiež pre využívanie ich obsahových zložiek. Zdôrazňujú sa biologicky významné obsahové zložky rastlinných organizmov s užším zameraním na silice. Poskytuje poznatky o využívaní takýchto reprezentantov rastlín pre produkciu rastlinných silíc a ich aplikovaní v jednotlivých potrebách užívateľov. Zároveň prezentuje pestovateľské aspekty využívania rastlinných druhov s významným zastúpením silíc v záhradkárskych podmienkach. Prierezovo sa poukazuje na reprezentantov rastlín s hodnotným zastúpením nutrične významných látok, zložiek silíc a ich vhodnosti i pre začleňovanie v potrebách domácej gastronómie.

Valid HTML 4.01 Transitional