Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2441-1 :: Cover

Názov: Hospodárska politika EÚ

Autor: Ľubica Rumanovská

Typ dokumentu: Vysokošloské skriptá

ISBN: 978-80-552-2441-1

DOI: https://doi.org/10.15414/2021.9788055224411

Vydavateľ: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok, strany: 2021, 136 s.

Publikované online: 2022-02-22

Jazyk: slo

Popis/Description: Text vysokoškolských skrípt je tematicky (obsahovo) členený do 10 kapitol na úrovni prezentácie konkrétnej, aplikovanej, politiky: Úvod do problematiky globalizácie a medzinárodnej ekonomickej integrácie; Hospodárska politika EÚ; Colná politika EÚ; Spoločná obchodná politika EÚ; Vnútorný trh EÚ; Hospodárska a menová politika EÚ; Politika ochrany hospodárskej súťaže EÚ; Energetická politika EÚ; Priemyselná politika EÚ; Dopravná politika EÚ. Formálne je každá politika analyzovaná najmä na úrovni troch základných okruhov - právny rámec, ciele a nástroje.

Kľúčové slová/Keywords: hospodárska politika, Európska únia, vysokoškolské skriptá

 

Práva/Rights: Autorský zákon (SR), CC licencia/Act on copyright and rights related to copyright (Copyright Act) as amended (consolidated version), Slovak Republic; Creative Commons Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence

Valid HTML 4.01 Transitional