Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2446-6 :: Cover

Názov/Title: Manažment ochrany biodiverzity a krajiny

Autori/Authors: Mariana Eliašová, Martin Prčík

Typ dokumentu/Document Type: Skriptá/Textbook

ISBN: 978-80-552-2446-6

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok vydania, strany/PY, pages: 2021, 93 s.

Publikované online/Published on-line: 2022-01-24

Jazyk/Language: slo

Súhrn/Summary: Manažment ochrany biodiverzity a krajiny je súčasťou tzv. integrovaného manažmentu životného porstredia, ktorý predstavuje sústavu kompetentných udržateľných rozhodnutí a ich aplikáciu v praxi smerom k využívaniu a ochrane životného prostredia. Autori pripravili súhrn informácií, ktoré ponúkajú možnosť zoznámiť sa s problematikou manažmentu ochrany biodiverzity a krajiny so špecifikami, ktoré sú súčasťou tejto jedinečnej problematiky. Učebné texty sú rozdelené do ôsmich základných kapitol, pričom každá kapitola poskytuje množstvo konkrétnych informácií rozdelených do jednotlivých podkapitol.

Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence.

Valid HTML 4.01 Transitional