Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2452-7 :: Cover

Názov/Title: Priestorové informačné technológie. Tvorba máp v QGIS

Autori/Authors: Martin Hauptvogl

Typ dokumentu/Document Type: Skriptá/Textbook

ISBN: 978-80-552-2452-7

Vydavateľ/Publisher: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Rok vydania, strany/PY, pages: 2021, 148 s.

Publikované online/Published on-line: 2022-03-10

Jazyk/Language: slo

Súhrn/Summary: Priestorové informačné technológie (PIT) zahŕňajú všetky nástroje a technológie, ktorých cieľom je získavať a poskytovať informácie o povrchu Zeme. Poskytujú nám tak schopnosť rozhodovania smerom k plánovaniu a udržateľnému manažmentu. K najdôležitejším PIT patria diaľkový prieskum Zeme, globálny pozičný systém (GPS) a geografický informačný systém (GIS). Všetky tieto technológie sa navzájom dopĺňajú v procesoch plánovania a rozvoja. Údaje z diaľkového snímania sú užitočné na klasifikáciu a hodnotenie tematických informácií o zemskom povrchu, zatiaľ čo technológia GPS je užitočná na overenie alebo potvrdenie týchto informácií v teréne alebo pri podpore terénnych prác. QGIS (v minulosti označovaný ako Quantum GIS) je popredný slobodný a otvorený geografický informačný systém (GIS). Je licencovaný pod GNU General Public License a je súčasťou oficiálneho projektu Open Source Geospatial Foundation (OSGeo). Dá sa spustiť na operačných systémoch Linux, Unix, Mac OSX, Windows a Android a podporuje množstvo vektorových, rastrových a databázových formátov a funkcií. QGIS poskytuje neustále rastúci počet možností poskytovaných základnými funkciami a zásuvnými modulmi. Umožňuje vizualizovať, spravovať, upravovať a analyzovať údaje a zostavovať tlačové mapové výstupy. Skriptá sú určené študentom, ktorí nemajú žiadne predchádzajúce skúsenosti s programom QGIS ako aj študentom, ktorí si chcú základné zručnosti rozšíriť.

Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International Licence.

Valid HTML 4.01 Transitional