Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-552-2465-7 :: Cover

Autor(i)/Author(s): Jozef Čurlej, Beáta Bellérová

Názov/Title: Informačné zdroje v biológii a potravinárstve. Druhé prepracované vydanie

Typ dokumentu/Document Type: Skriptá/Textbooks

ISBN: 978-80-552-2465-7

Vydavateľ/Publisher: Nitra, Slovenská poľnohospodárska univerzita

Rok, strany/PY, pages: 2014, 74 s.

Publikované online/Published on-line: 2022-02-12

Jazyk/Language: slo

Abstrakt: Cieľom tejto publikácie je poskytnúť stručný prehľad informačného prostredia, v ktorom sa súčasní študenti môžu pohybovať a poskytnúť základné návody na vyhľadávanie odborných informácií pre potreby štúdia na Fakulte biotechnológií a potravinárstva SPU v Nitre v celej jeho šírke, s dôrazom na zdroje informácií v digitálnej forme. V jednotlivých častiach sú preto spracované informácie o vyhľadávaní na webe vo všeobecnosti, sú predstavené jednotlivé informačné zdroje, nástroje na vyhľadávanie informácií. Publikácia sa dotýka aj problematiky hodnotenia kvality informačných zdrojov a základných etických princípov ich používania. Výpočet informačných zdrojov, samozrejme, nie je úplný. Účelom nie je vymenovať všetky informačné zdroje, ale skôr poukázať na tie, ktoré sú dostupné, príp. najvyužívanejšie a zdôrazniť niektoré ich špecifiká.

Kľúčové slová: informačné zdroje, elektronické zdroje, typológia informačných zdrojov, vyhľadávanie informácií, bibliografické citácie, biológia, potravinárstvo, učebnice vysokých škôl

Práva/Rights: Autorský zákon (SR), CC licencia/Act on copyright and rights related to copyright (Copyright Act) as amended (consolidated version), Slovak Republic; Creative Commons Attribution 4.0 Licence
Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.