Infomácie o dokumente / Document Details

Späť/Back: <dl>SlPK

 

 

978-80-8266-007-7 :: Cover

Názov/Title: Bezpečnosť a kvalita potravín. Zborník vedeckých prác [Food safety and food quality. Proceedings of the scientific papers]

Zostavovatelia/Editors: Jozef Golian, Jozef Čapla

Typ dokumentu/Document Type: Zborník vedeckých prác/Proceedings of scientific papers

ISBN: 978-80-8266-007-7

DOI: https://doi.org/10.15414/2022.sqf22-psp

Vydavateľ/Publisher: Garmond Nitra

Rok vydania, strany/PY, pages: 2022, 329

Publikované online/Published on-line: 2022-04-04

Jazyk/Language: cze, slo, eng

Sekcie/Sections: Microbiological and mycological safety and food quality; Nutrition and food safety; Safety and quality of milk and dairy products; Safety and quality of meat and meat products; Safety and quality of food of plant origin

Kľúčové slová/Keywords: potraviny, hygiena potravín, bezpečnosť potravín, kontrola potravín, kvalita potravín, vedecké práce; foods, food hygiene, food safety, food control, food quality, scientific papers

Creative Commons License
Toto dielo je publikované pod/This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licence.

Valid HTML 4.01 Transitional