Acta fytotechnica et zootechnica, 3, 2000. Mimoriadne číslo

XIX. Dni genetiky

Nitra, 5. - 7. septembra 2000
Slovenská požnohospodárska univerzita

Zborník abstraktov


ISBN 80-7137-748-1

Sekcia I - Molekulárna genetika a cytogenetika
Sekcia II - Biotechnologické metódy v plemenitbe a reprodukcii
Sekcia III - Genetika zdravia a odolnosti
Sekcia IV - Genetika a šžachtenie hospodárskych zvierat
Sekcia V - Výpočtová technika v genetike a výučbe genetiky a plemenitby na univerzitáchZostavovatelia:

prof. Ing. Alojz Kúbek, CSc.
Ing. Radovan Kasarda
Ing. Juraj Candrák, CSc.
doc. Ing. Anna Trakovická, CSc.
Ing. Eva Strapáková


Back