Acta fytotechnica et zootechnica, 2, 1999. Mimoriadne číslo

Trendy v agropotravinárstve
Vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou

Nitra, 1. - 4. november 1999


Slovenská poľnohospodárska univerzita, Agroinštitút

Vedecký garant konferencie:
Michalík, I.

Programový a organizačný výbor:
Kadlečík, O. - Debrecéni, O. - Balogh, Z. - Bíro, D. - Brindza, J. - Bulla, J. - Frančáková, H. - Chudý, J. - Kadlečíková, M. - Praslička, J. - Kúbek, A. - Kulík, D. - Mlynek, J. - Líška, E. - Muchová, Z. - Repčíková, E. - Starinský, J.


Back