Acta fytotechnica et zootechnica, 3, 2000, č. 1

Ondrej DEBRECÉNI, Peter JUHÁS, Peter STRAPÁK
Výskyt a správanie dojníc "cicaviek" v rôznych systémoch ustajnenia kráv a technike napájania teliat....2

Mohamed Abdel Khaled RAHMAN
Štúdium embryológie koníka Chrotogonus lugubris Blanchard (Orthoptera, Acridoidea, Pyrgomorphidae). I. Morfogenéza, rýchlosť vývinu a potreba vody....6

Vendelín MUCHA, Peter SISÁK, Rastislav MUCHA
Tvorba vodoodolných štruktúrnych agregátov v hnedozemi a ich zmeny vplyvom pestovateľských sústav....13

Ján TOMÁŠ, Jozef TÓTH, Peter LAZOR
Stav pôdnej hygieny v regiónoch nížin SR z hľadiska obsahu ťažkých kovov v rôznych extrahovadlách....16

Norbert GÁBORČÍK
Koncentrácia chlorofylu v listoch (hodnoty SPAD) reznačky laločnatej (Dactylis glomerata L.) ako indikátor koncentrácie dusíka a produkcie trávneho porastu....21

Jozef TÓTH, Ján TOMÁŠ, Peter LAZOR
Hodnotenie bioprístupnosti kadmia, olova, medi, zinku a chrómu v silne kontaminovanej fluvizemi....25Späť