Acta fytotechnica et zootechnica, 1, 1998, č. 1

Ivan MICHALÍK, Pavol PEŤOVSKÝ
Interakcia medzi amylolytickou aktivitou a obsahom zásobných látok v zrne pšenice....5
Henrieta SMOLKOVÁ, Edita GREGOROVÁ, Zdenka GÁLOVÁ, Ivan MICHALÍK
Dynamika syntézy vysokomolekulárnych glutenínových podjednotiek počas dozrievania pšenice (Triticum aestivum L.)....9
Rudolf HOLÚBEK, Ján JANČOVIČ
Obsah primárnych a sekundárnych metabolitov v sušine sena trávnych porastov....13
Jozef HANES, Ján PUŠKÁŠ
Príspevok k štúdiu obsahu Cu a Zn v intenzívne obhospodarovaných pôdach....18
Juraj PIVKO, Elena KUBOVIČOVÁ, Peter GRAFENAU, Miroslav OBERFRANC
Ultraštrukturálna analýza včasných embryí kráv po zmrazení....22
Alexander V. MAKAREVICH, Alexander V. SIROTKIN, Jozef BULLA
Úloha rastového hormónu hovädzieho dobytka pri regulácii sekrečnej aktivity kultúry buniek epitelu vajcovodu kráv....26


Späť