Acta fytotechnica et zootechnica, 2, 1999, č. 1

Emília KOLLÁROVÁ, Jaroslav KOVÁČIK
Energetický profil homozygotných a heterozygotných ošípaných....2

Mária KRAJNIČÁKOVÁ, Eva BEKEOVÁ, Imrich MARAČEK
Koncentrácie Na, K, Ca v krvnom sére oviec obahnených vo februári a v septembri....4

Imrich TOČKA, Jana HANUSOVÁ
Možnosti zlepšenia výsledkov reprodukčného procesu noriek využitím importovaných noriek ruského rázu....7

Ján JANČOVIČ, Rudolf HOLÚBEK
Dlhodobý účinok striedavého hnojenia dusíkom na trvalé porasty....9

Anton KOSTREJ, Juraj DANKO
Štruktúrne a funkčné parametre produkčného a akumulačného potenciálu pšenice (Triticum aestivum)....15

Iveta FINDOVÁ, Beáta STEHLÍKOVÁ, Vojtech HORČIN
Využitie fuzzy množín pri senzorickom hodnotení chuti čerstvých a sušených jabĺk....18Späť