Acta fytotechnica et zootechnica, 5, 2002, č. 1

Marek KOVÁR, Katarína OLŠOVSKÁ, Marián BRESTIČ
Využitie rýchlych svetelných kriviek pre hodnotenie fotosyntetickej výkonnosti rastlín ....1
Helena GREGOROVÁ
Obsah makroprvkov a mikroelementov v sušine nadzemnej biomasy láskavca ....8
Peter KOVÁČIK, Anton ZAUJEC
Vplyv doby spracovania pôdnej vzorky na stanovený obsah N-NH4+, N-NO3- a Nan ....14
Ľubomík KOVÁČ, Jozef MLYNEK, Ivan LIDAY, Martin NOVACKÝ, Mária UŽÁKOVÁ, Anna KUBINOVÁ, Miroslav KUBINA
Sledovanie významnosti niektorých indikátorov správania ošípaných plemena biele ušľachtilé a belgický landras ....19
Radovan KASARDA, Ondrej KADLEČÍK
Predpoveď očakávaného genetického zisku intenzity rastu a mäsovej úžitkovosti býkov pinzgauského plemena ....25


Späť